سامانه ثبت نام و مصاحبه  Members  
 
 
  
اعلانات
جدول زمانبندی مصاحبه دکتری دانشگاه شهرکرد

   جدول زمان بندی مصاحبه هر رشته- گرایش مطابق تاریخ های  پیشنهادی سازمان سنجش به شرح جدول ذیل می باشد. در صورتی که تاریخ جلسه ای به به هر دلیلی تغییر یابد در بخش اطلاعیه های سامانه اعلام خواهد شد.  شایسته است داوطلبان روزانه اطلاعیه های این دانشگاه را ملاحظه فرمایند. مصاحبه ها به صورت حضوری در محل دانشگاه شهرکرد و در دانشکده های مربوطه برگزار خواهد شد.

 

با آرزوی توفیق

مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهرکرد

 

 

رشته های پذیرش دوره دکتری سال  1403
و تاریخ های آزمون مصاحبه دانشگاه شهرکرد

 

ردیف

کد رشته

نام رشته

گرایش

دوره

دانشکده

گروه آموزشی

ظرفیت پذیرش

تاریخ مصاحبه

1

1022

زبان وادبیات فارسی

------

روزانه

ادبیات و علوم انسانی

زبان و ادبیات فارسی

4

20 تیر

 

2

1050

زبان و ادبیات فارسی

ادبیات عرفانی

روزانه

ادبیات و علوم انسانی

زبان و ادبیات فارسی

3

20 تیر

 

3

5918

آموزش زبان انگلیسی

--------

روزانه

ادبیات و علوم انسانی

زبان انگلیسی

3

10 تیر

 

4

1400

فیزیولوژی ورزشی

-------

روزانه

ادبیات و علوم انسانی

تربیت بدنی

3

13 تیر

 

5

3731

مهندسی برق

قدرت

روزانه

فنی و مهندسی

مهندسی برق-قدرت

5

4 تیر

 

6

4116

مهندسی مکانیک

طراحی کاربردی

روزانه

فنی و مهندسی

مهندسی مکانیک جامدات

5

9 تیر

 

7

4179

مهندسی مکانیک

تبدیل انرژی

روزانه

فنی و مهندسی

مهندسی مکانیک سیالات

5

10 تیر

 

8

3382

فیزیک

فیزیک ماده چگال

روزانه

علوم پایه

فیزیک

2

4 تیر

 

9

2742

شیمی

شیمی تجزیه

روزانه

علوم پایه

شیمی

2

9 تیر

 

10

2962

زیست شناسی گیاهی

فیزیولوژی

روزانه

علوم پایه

زیست شناسی

2

4 تیر

 

11

3038

بیوشیمی

-------

روزانه

علوم پایه

زیست شناسی

4

4 تیر

 

12

3131

ریاضی

آنالیز

روزانه

علوم ریاضی

ریاضی محض

3

10 تیر

 

13

3172

ریاضی محض

جبر

روزانه

علوم ریاضی

ریاضی محض

3

10 تیر

 

14

3259

ریاضی

کاربردی

روزانه

علوم ریاضی

ریاضی کاربردی

7

10 تیر

 

15

4885

مهندسی مکانیک بیوسیستم

طراحی ماشین های کشاورزی

روزانه

کشاورزی

مهندسی مکانیک بیوسیستم

2

29 خرداد

 

16

4890

مهندسی مکانیک بیوسیستم

انرژی­های تجدید پذیر

روزانه

کشاورزی

مهندسی مکانیک بیوسیستم

2

29 خرداد

 

17

4898

مهندسی مکانیک بیوسیستم

فناوری پس از برداشت

روزانه

کشاورزی

مهندسی مکانیک بیوسیستم

2

29 خرداد

 

18

4908

مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی

مدیریت و تحلیل سامانه ها

روزانه

کشاورزی

مهندسی مکانیک بیوسیستم

3

29 خرداد

 

19

4926

علوم ومهندسی باغبانی

فیزیولوژی تولید و پس از برداشت گیاهان باغبانی

روزانه

کشاورزی

علوم باغبانی

3

23 خرداد

 

20

5101

مدیریت منابع خاک

فیزیک وحفاظت خاک

روزانه

کشاورزی

مهندسی علوم خاک

2

26 خرداد

 

21

5088

مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک

بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک

روزانه

کشاورزی

مهندسی علوم خاک

2

26 خرداد

 

22

5075

مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک

شیمی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه

روزانه

کشاورزی

مهندسی علوم خاک

2

26 خرداد

 

23

5115

مدیریت منابع خاک

منابع خاک و ارزیابی اراضی

روزانه

کشاورزی

مهندسی علوم خاک

2

26 خرداد

 

24

5185

علوم دامی

تغذیه طیور

روزانه

کشاورزی

علوم دامی

2

6 تیر

 

25

5152

علوم دامی

تغذیه دام

روزانه

کشاورزی

علوم دامی

3

6 تیر

 

26

5276

علوم و مهندسی اب

منابع اب

روزانه

کشاورزی

مهندسی آب

3

4 تیر

 

27

5236

علوم ومهندسی اب

ابیاری وزهکشی

روزانه

کشاورزی

مهندسی آب

3

4 تیر

 

28

5331

بیوتکنولوژی کشاورزی

-------

روزانه

کشاورزی

اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی

4

10تیر

 

29

5305

ژنتیک وبه نژادی گیاهی

-------

روزانه

کشاورزی

اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی

2

10 تیر

 

30

5361

اگروتکنولوژی

فیزیولوژی گیاهان زراعی

روزانه

کشاورزی

زراعت

2

9 تیر

 

31

5390

اگروتکنولوژی

اکولوژی گیاهان زراعی

روزانه

کشاورزی

زراعت

3

9 تیر

 

32

5391

اگروتکنولوژی

اکولوژی گیاهان زراعی

 

روزانه-استاد محور

 

کشاورزی

زراعت

1

9 تیر

 

33

5392

اگروتکنولوژی

اکولوژی گیاهان زراعی

 

روزانه-استاد محور

 

کشاورزی

زراعت

1

9 تیر

 

34

5532

علوم ومهندسی جنگل

مدیریت جنگل

روزانه

منابع طبیعی و علوم زمین

علوم جنگل

3

27 خرداد

 

35

2628

علوم زمین

پترولوژی

روزانه

منابع طبیعی و علوم زمین

مهندسی طبیعت

2

21 خرداد

 

36

5620

علوم و مهندسی ابخیز

حفاظت اب وخاک

روزانه

منابع طبیعی و علوم زمین

مهندسی طبیعت

3

4 تیر

 

37

5607

علوم و مهندسی مرتع

-------

روزانه

منابع طبیعی و علوم زمین

مهندسی طبیعت

3

4 تیر

 

38

5870

فناوری تولیدمثل در دامپزشکی

------

روزانه

دامپزشکی

علوم درمانگاهی

2

21 خرداد

 

39

5823

بهداشت وبیماری های پرندگان

-------

روزانه

دامپزشکی

علوم درمانگاهی

3

29 خرداد

40

5796

بیماری های داخلی دام های بزرگ

 

------

روزانه

 

دامپزشکی

علوم درمانگاهی

3

23 خرداد

 

41

5784

مامائی وبیماری های تولیدمثل دام

-------

روزانه

دامپزشکی

علوم درمانگاهی

2

29 خرداد

 

42

5854

باکتری شناسی

-------

روزانه

دامپزشکی

علوم پایه

3

2 تیر

 

43

5829

بهداشت وبیماری های آبزیان

 

-------

روزانه

دامپزشکی

بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

3

29 خرداد

 

 

 

 محتوی شماره : 24