سامانه ثبت نام و مصاحبه  Members  
 
 
  
اعلانات
فراخوان پذیرش بدون آزمون مقطع دکتری از دانش آموختگان و دانشجویان ممتاز (متقاضیان از دانشگاه شهرکرد و سایر دانشگاه ها ) برای سال تحصیلی ۱۴۰4-۱۴۰3

به استناد "آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری" ابلاغیه 307862/2 تاریخ 17/ 10/ 1401 و مصوبات داخلی (آیین نامه های وزارت علوم، فرم ها، جدول امتیاز و فراخوان دانشگاه شهرکرد را از این بخش دریافت نمایید.)  از میان دانش آموختگان و دانشجویان نیمسال آخر مقطع کارشناسی ارشد و یا دکتری حرفه ای مطابق شرایط اعلام شده، و در رشته های دارای پذیرش، دانشجو می پذیرد. ( لیست رشته-گرایش ها مندرج فراخوان) دانشجویان و دانش آموختگان ممتاز کارشناسی ارشد (دانشگاه شهرکرد و نیز سایر دانشگاه ها) نسبت به ثبت نام و ارسال مدارک از طریق سامانه https://register.sku.ac.ir اقدام نمایند.

توجه: مهلت ثبت نام تا 18 خرداد 1403 خواهد بود.

شرایط پذیرش:

الف- شرایط عمومی:

1- - احراز صلاحیت عمومی، مطابق مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و عدم منع قانونی برای ادامه تحصیل

2- مدرک کارشناسی با میانگین کل حداقل 16 برای گروه های ادبیات و هنر و حداقل 15 برای گروه های تجربی و ریاضی

3- مدرک کارشناسی ارشد با میانگین کل حداقل 17 برای گروه های ادبیات و هنر و حداقل 5/16 برای گروه های تجربی و ریاضی (بدون احتساب نمره پایان نامه)

4- فقط دانش آموختگان 1/7/1400 و بعد از آن، مجاز به شرکت در این فراخوان هستند. بر اساس ابلاغیه شماره 226064/2 مورخ 28/6/1402 متقاضـیان اسـتفاده از تسـهیلات پذیرش بدون آزمون اسـتعدادهای درخشان برای ورود به دوره تحصـیلی دکتری میتوانند بلافاصـله پس از دانش آموختگی از دوره کارشناسی ارشد، برای 3 دوره متوالی پذیرش در مهرماه، در فراخوان دانشگاها شرکت کنند. (بنابراین اگر دانشجویی تا تاریخ 31/6/1400 و قبل از این فارغ التحصیل شده است برای مهرماه 1400 ، مهرماه 1401 و مهرماه 1402 فرصت داشته است که از این آیین نامه استفاده کند و برای مهر 1403 نمی تواند از این آیین نامه استفاده نماید.(

تبصره 1: در مورد متقاضیانی که میانگین کل کارشناسی آنها کمتر از حد تعیین شده و یا میانگین کل (بدون احتساب پایان نامه) مقطع کارشناسی ارشد آنها کمتر از 17 باشد، میانگین همتراز طبق پورتال سازمان سنجش محاسبه خواهد شد. چنانچه میانگین همتراز باز هم کمتر از موارد اعلام شده باشد، درخواست ارسالی قابل قبول نخواهد بود و دانشگاه هیچگونه مسئولیتی در قبال بررسی درخواست ثبت نام این دسته از متقاضیان نخواهد داشت. ضمنا امکان بازپرداخت وجه ثبت نام یا محاسبه میانگین تراز قبل از ثبت نام نیز برای دانشگاه وجود نخواهد داشت.

تبصره 2. درمورد دانش آموختگان دکترای حرفه ای (عمومی) دامپزشکی، معدل بالای 5/16 (با همترازی) بدون احتساب نمره های دروس کارورزی و پایان نامه ملاک عمل خواهد بود.

تبصره 3: پذیرش تنها در همان رشته تحصیلی یا رشته های تحصیلی مرتبط با رشته تحصیلی دوره کارشناسی ارشد متقاضی، به تشخیص گروه آموزشی مربوطه امکان پذیر است.

تبصره 4: داوطلبان تنها مجاز به انتخاب دو رشته-گرایش می باشند.

  1. ظرفیت پذیرش روزانه بدون آزمون حداکثر به اندازه 20 درصد ظرفیت پذیرش با آزمون دوره روزانه در هر کد رشته محل است.

 

 ب- شرایط اختصاصی:

1- شرکت در مصاحبه

2- کسب امتیازات لازم از فعالیت های آموزشی، پژوهشی و مصاحبه از کمیته های تخصصی مصاحبه کننده، مطابق آیین نامه فوق الذکر و شیوه نامه داخلی دانشگاه. (بر اساس آیین نامه وزارتی، کسب حداقل امتیاز 60 از 100 تعیین شده است و کمتر از آن غیر قابل پذیرش است ).

تبصره 1: کسب حداقل 4 امتیاز از ردیف (1-1) جداول امتیازات پژوهشی یعنی مربوط به مقالات کامل علمی-پژوهشی (داخلی و یا خارجی معتبر) مرتبط با پایان نامه کارشناسی ارشد یا دکتری حرفه ای الزامی است. (لذا ارائه گواهی چاپ و یا گواهی پذیرش معتبر برای چاپ - بدون قید و شرط، در مدارک ارسالی ضروری بوده و اگر مقالات در مرحله داوری باشند، بررسی میسر نیست ).

تبصره 2: برای دانشجویان کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل در نیمسال چهارم (ورودی مهرماه 1401) بدون مقاله، برای اینکه بتوانند در فراخوان شرکت کنند، شرط زیر را باید داشته باشند:

- حداقل معدل ارشد 17 بدون همترازی

- رتبه اول ورودی خود 

- این دانشجویان در نیم سال آخر به جز پایان نامه نباید درس دیگری داشته باشند.

- دانشجویان سال آخر در صورت قبول شدن در مصاحبه باید تا تاریخ 31/6/1403 فارغ التحصیل شوند، در غیر این صورت قبولی آن ها لغو خواهد شد.

- دانشجویان سال ششم دکترای حرفه ای (عمومی) دامپزشکی در صورتی که تا پایان تابستان سال پنجم تمامی دروس خود را گذرانده باشند و تنها دروس کارورزی و پایان نامه آنان باقی مانده باشد، به شرط دارا بودن معدل بالای 17 می توانند در این فراخوان شرکت کنند.

 

* پرونده داوطلبانی در دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه بررسی اولیه می شوند و پرونده هایی که شرایط لازم را دارا باشند، برای بررسی علمی به معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده ذیربط ارسال خواهد شد. واجدین شرایط ،از طریق وب سایت دانشگاه (یا به صورت تلفنی و یا پیامک)، برای مصاحبه تخصصی، حضوری دعوت خواهند شد.

* ملاک تعیین اولویت داوطلبان برای پذیرش مجموع کل امتیازات از جداول 2،1و3 ارزشیابی است و در شرایطی که امتیاز کل اکتسابی چند داوطلب در یک رشته برابر باشد، اولویت بندی این افراد براساس مقایسه امتیاز ردیف (1) از جدول امتیازات پژوهشی تعیین می شود.

* زمان انجام مصاحبه، ترجیحا مطابق زمانبندی مصاحبه مربوط به شرکت کنندگان در آزمون سراسری دکتری خواهد بود ولی در برخی موارد اگر تاریخ دیگری تعیین شود، به صورت تلفنی و یا پیامک به اطلاع واجدین شرایط مصاحبه خواهد رسید. عنایت فرمایید که در این خصوص از تماس تلفنی و مراجعه حضوری خودداری نمایید.

* به مدارک ناقص و یا دریافت شده پس از مهلت مقرر، ترتیب اثر داده نمی شود و مدارک ارسالی و وجه ثبت نام بازپرداخت نخواهد شد.

 

توجه فرمائید:

توجه 1: دانشگاه در بررسی درخواست متقاضیان دقیقا بر اساس مفاد آئین نامه های وزارتی و شیوه نامه مصوب دانشگاه عمل می نماید و شرکت در فراخوان حق خاصی را برای داوطلبان ایجاد نمی کند.

توجه 2: تحصیل پذیرفته شدگان از طریق این دستورالعمل به صورت رزوانه و تابع مقررات و ضوابط تحصیل دوره های تحصیلات تکمیلی دانشگاه است.

توجه 3: در صورت تایید شرایط عمومی داوطلب و راه یابی به مرحله مصاحبه علمی، ضروری است اصل و کپی کلیه مدارک شناسایی و نسخه کامل مدارک و سوابق آموزشی و پژوهشی بارگذاری شده در سامانه، در روز برگزاری مصاحبه ارائه گردد. شرایط اختصاصی و مصاحبه در کمیته تخصصی بررسی و انجام خواهد شد.

توجه 4: لطفا پیش از اقدام به بارگذاری مدارک و ثبت نام، حداقل شرایط لازم، اطلاعیه و راهنمای ثبت نام را به دقت مطالعه نمایید. پس از ثبت نام وجه پرداختی بازگشت داده نمی شود.

توجه 5: دانشجویان نیمسال آخر در صورت پذیرش، حداکثر تا پایان شهریور 1403 می بایست دانش آموخته گردند. در غیر این صورت قبولی آنها منتفی خواهد شد.

توجه 6: پذیرش در مرحله اول و مصاحبه به منزله پذیرش نهایی نمی باشدپذیرش قطعی منوط به اعمال ظرفیت، تایید دانشگاه و تایید صلاحیت عمومی توسط مراجع ذی صلاح مربوط و تایید سازمان سنجش آموزش کشور می باشد.

توجه 7: چنانچه به هر دلیل، ظرفیت پذیرش دانشگاه از طریق کنکور دکتری در یک رشته/گرایش برای سال تحصیلی 1404-1403 لغو شود، پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان نیز در آن رشته/گرایش لغو خواهد شد. در چنین شرایطی، هیچ حقی برای متقاضی ایجاد نخواهد شد.

توجه 8: کلیه متقاضیان پس از تکمیل ثبت نام و در فواصل زمانی مختلف با در اختیار داشتن کد پیگیری و مراجعه به سامانه ثبت نام، نسبت به بررسی ثبت نام خود و رفع نواقص احتمالی که بصورت پیام توسط کارشناسان این واحد برایشان درج شده است اقدام نمایند. عدم رفع به موقع این نواقص منجر به عدم ارجاع درخواست به مراحل بعدی و حذف درخواست خواهد شد.

 توجه 9: شرایط پذیرش و راهنمای ثبت نام از وضوح کافی برخوردار است. بنابراین خواهشمند است از مراجعه حضوری و یا تماس تلفنی به منظور پرسش مجدد موارد یا اصرار بر تغییر آن جدا خودداری فرمایید.

 

نحوه ارائه درخواست:

ضروری است داوطلبان واجد شرایط پس از مطالعه دقیق فراخوان و راهنمای ثبت نام از تاریخ 20/ 2/ 1403 تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 30/ 2/ 1403 از طریق سـامـانه ثبت نام به نشانی  https://register.sku.ac.irبا ورود اطلاعات، و بارگذاری مدارک مورد نیاز، در محل های پیش بینی شده، ثبت نام نمایند.

مدارک مورد نیاز:

لازم است داوطلبان محترم قبل از شروع ثبت نام، اسکن مدارک زیر را آماده نمایند. بدیهی است که بعضی از مدارک الزامی* ( مربوط به کنترل شرایط عمومی و مشخصات فردی) است، و بعضی دیگر در صورت وجود (مربوط به شرایط اختصاصی)، منجر به کسب امتیاز مربوطه خواهد شد.

1- عکس (اسکن شده و فاقد حاشیه باشد) *

2- صفحه اول شناسنامه *

3- کارت ملی *

4- تکمیل فرم مشخصات و درخواست (ضمیمه این اطلاعیه و قابل دانلود)،تاکید می شود فرم با دقت کامل تکمیل شود. (به فرمت pdf) *

5- گواهی رسمی مقطع کارشناسی (گواهی موقت یا دانشنامه) *

6- گواهی رسمی مقطع کارشناسی ارشد (گواهی موقت یا دانشنامه) یا گواهی معدل برای دانشجویان ترم آخر کارشناسی ارشد (که حداکثر تا تاریخ 31/6/1403 فارغ التحصیل می شوند با امضا و مهر معتبر)  *

7- گواهی ممتازی بصورت دقیق در مقطع ارشد و یا کارشناسی با امضا و مهر معتبر (در صورت داشتن شرایط رتبه، برای کارشناسی جزء ده درصد برتر ورودی و برای کارشناسی ارشد رتبه اول با حداقل 4 نفر ورودی)

8- ریز نمرات کارشناسی و کارشناسی ارشد*: منظور از ریز نمرات، کارنامه کلی مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد که می تواند بدون تایید یا مهر و امضا دانشگاه باشد. این کارنامه می بایست نشان دهنده همه نیمسال های تحصیلی دانشجو و به فرمت pdf یا عکس باشد.

تذکر: در کارنامه بارگذاری شده نام و آرم دانشگاه، مشخصات دانشجو و نیمسال­های تحصیلی و معدل ها می بایست مشخص باشد.

8- گواهی مربوط به رتبه نهایی المپیاد علمی- دانشجویی/ گواهی رتبه نهایی جشنواره ها و ثبت اختراع (حسب مورد).

9- فایل مقاله ها و در صورت لزوم نامه پذیرش آنها (در صفحه اول مقاله مشخصات ژورنال، نویسندگان درج شده باشد). (به فرمت pdf) *

تذکر: با توجه به شیوه امتیاز دهی فعالیت های پژوهشی، داشتن حداقل یک مقاله علمی-پژوهشی مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد متقاضی، جهت بررسی اولیه پرونده الزامی است. به کلیه متقاضیان توصیه می گردد پیش از ثبت درخواست، با توجه به جداول امتیازی در شیوه امتیازدهی دانشگاه، نسبت به دارا بودن حداقل شرایط امتیازی شرکت در فراخوان برآورد نسبی داشته باشند (شیوه امتیاز دهی دانشگاه را از این بخش دریافت نمایید).

10- مدارک مربوط به تالیف یا ترجمه (مستند ارسالی می بایست نشان دهنده مشخصات تالیف یا ترجمه و شناسنامه اثر باشد).

11- صفحه امضاء پایان نامه و چکیده پایان نامه

12- گواهی تایید نمره زبان.

 

 

 محتوی شماره : 33