سامانه ثبت نام و مصاحبه  Members  
 
 
  
اعلانات
درباره سامانه

سامانه ثبت نام و مصاحبه دانشگاه  در راستای الکترونیکی کردن امور مربوط به ثبت نام داوطلبان پذیرش در دوره های دکتری دانشگاه راه اندازی شده است. در حال حاضر داوطلبان دوره های دکتری تخصصی ( مرحله دوم آزمون دکتری ) می توانند از طریق این سامانه نسبت به ثبت نام الکترونیکی اقدام نمایند.

داوطلبان پذیرش دوره های دکتری تخصصی ( مرحله دوم آزمون سازمان سنجش )

داوطلبانی که در مرحله اول آزمون دکتری سازمان سنجش شرکت نموده اند و در یک یا چند کد رشته محل این دانشگاه مجاز به شرکت در مصاحبه (مرحله دوم آزمون) شده اند، با شماره کد ملی و شماره پرونده ثبت نامی در سایت سازمان سنجش می توانند وارد این سامانه شده و نسبت به تکمیل پرونده و درخواست شرکت در مصاحبه اقدام نمایند.

 

 محتوی شماره : 8