سامانه ثبت نام و مصاحبه  Members  
 
 
  
اعلانات
مدارک مورد نیاز در زمان مصاحبه حضوری
دانلود فایل فرم گواهی معدل ویژه دانشجویان سال آخر کارشناسی ارشد
اطلاعیه شماره (1) درخصوص مرحله دوم ارزیابی تخصصی آزمون نیمه متمرکز دکتری سال تحصیلی1404- 1403
فراخوان پذیرش بدون آزمون مقطع دکتری از دانش آموختگان و دانشجویان ممتاز (متقاضیان از دانشگاه شهرکرد و سایر دانشگاه ها ) برای سال تحصیلی ۱۴۰4-۱۴۰3
جدول زمانبندی مصاحبه دکتری دانشگاه شهرکرد
فراخوان پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی 1404-1403 در دانشگاه شهرکرد از طریق آیین نامه های استعداد درخشان و استعداد درخشان استاد محور